Használati útmutató

1./ Webáruházunk szolgáltatásait bárki igénybe veheti, a weblap böngészéséhez regisztráció nem szükséges. Az oldalak szabadon nézhetőek, vásárlói tájékozódási céllal annak bármely adata letölthető, kinyomtatható (korlátozó szabályok ismertetése a Weboldal „Jogi tájékoztató” felső menüjének „Egyéb” menüpontjánál található.)

2./ A bemutatott árucikkek lényeges tulajdonságait, jellemzőit, és a használatára vonatkozó információkat a konkrét árucikk információs oldaláról, illetve a termékhez mellékelt használati utasításból lehet részletesen megismerni. Ha vásárlás előtt az Ügyfélnek kérdése merülne fel, azt kérésére ügyfélszolgálatunk megválaszolja. Az általunk forgalmazott termékek – ahol ezt a jogszabályok előírják – magyar nyelvű használati utasítását, garanciajegyét és a javítást végző szervízhálózat címlistáját az áruhoz mellékeljük.
 
3./ A vételár mindig a kiválasztott termék mellett feltüntetett összeg, amely az általános forgalmi adót is tartalmazza. A Weboldalon feltüntetett egyéb árak (pl. szállítási költség, stb.) szintén bruttó árak, így tartalmazzák az ÁFA-t. A termékek vételára nem tartalmazza a kiszállítás költségét.
 
4./ Az árak megváltoztatásának jogát fenntartjuk azzal, hogy a módosítás Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. Ennek következtében a termékek és a kiszállítási költségek árainak módosítása a már megrendelt termékekre nem vonatkozik, azok áránál a megrendeléskori honlapon szereplő ár az irányadó. Minden gondosságunk ellenére hibás ár is kerülhet a Webáruház felületére, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, pl. a termék közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő "0" Ft-os vagy "1" Ft-os árra, akkor nem vagyunk kötelesek a terméket hibás áron szállítani, hanem felajánljuk a helyes áron történő szállítást.
Ilyen események bekövetkezésekor kötbér fizetési- és/vagy más anyagi felelőséget nem vállalunk, ugyanakkor az Ügyfél is elállhat vásárlási szándékától.
 
5./ A Webáruházban lévő termékek a „Kosárba!” gombra való kattintás után az Ügyfél virtuális bevásárlókosarába kerülnek.
A kosár tartalma, kétféle módon tekinthető meg:
●  A Webáruház minden oldalának felső részén a kosárban lévő termék darabszáma, megnevezése, egységára és a legvégén az összesített ár folyamatosan megjelenítésre kerül.
● „Ugrás a bevásárlókosárhoz” szövegre kattintva érhető el a kosár részletesebb tartalma. Ugyanitt lehet további rendszerszolgáltatásokat igénybe venni, ugyanis az Ügyfél kosarának tartalma a megrendelés véglegesítése előtt bármikor módosítható, azaz termékeket vehet ki belőle, és rakhat bele. Kiválaszthatja azt is, hogy egyes termékből milyen mennyiséget szeretne vásárolni. Ha rossz terméket rakott a kosárba, akkor a terméket törölheti a kosárból. A kosárban lévő termékek darabszámát is megváltoztathatja.
Az elfogyott készletű árucikkek esetében „Értesítést kérek!” felirat található a „Kosárba!” gombfelirat helyett. Ilyenkor az Ügyfél e-mail címét megadhatja annak érdekében, hogy a legközelebbi raktárkészlet feltöltéssel egy időben erről az eseményről automatikus értesítő levelet küldhessünk az általa megadott e-mail címre.
 
6./ A megrendelési folyamat további részeként Weboldalunkon az Ügyfélnek sikeresen regisztrálnia kell magát.  Érvényes rendelés csak regisztráció után, a szállítási- és számlázási adatatok megadásával adható fel ! A regisztráció során az adatlapot pontosan és hiánytalanul kell kitölteni. A csillaggal jelölt adatokat kötelező megadni.
 
7./ Regisztrált felhasználónévvel és jelszóval való sikeres belépés után ugyanebben a menütáblában jelenik meg a „Regisztrációs adatok karbantartása” szöveg, melyre kattintva az alábbi műveleteket lehet elvégezni:
● Ügyfélről tárolt összes adatának (e-mail cím, felhasználónév és jelszó) megtekintése és megváltoztatása.
● Számlázási címadatok megtekintése, és igény szerinti megváltoztatása.
● Szállítás címadatainak megtekintése, módosításának, kiegészítésének lehetősége. Alapértelmezésben a szállítási cím megegyezik a számlázási címmel, de új szállítási cím hozzáadásával ettől a vásárlási folyamat során el lehet térni.
●   Az Ügyfél nyilvántartott megrendeléseinek és azok státuszainak megtekintése. 
 
8./ A vásárlási folyamat további részeként ki kell választani a szállítási-, és fizetési módot. A szállítási cím megadása után az áruházi szoftver automatikusan kiszámítja a fizetendő szállítási díjat.
 
9./ A vásárlás folyamatának következő lépése a „Rendelés feladása”, mely során ellenőrizni kell a megadott adatokat. Itt lehet küldeni külön kérést tartalmazó szöveges üzenetet a rendelés mellé.
A „Rendelés jóváhagyása” gomb használatát csak akkor engedélyezi a rendszer, ha előtte az Általános Üzleti Szabályzat (ÁÜSZ) elolvasásra és elfogadásra kerül, melyet az előtte lévő jelölőnégyzet bejelölésével lehet igazolni. A jelölőnégyzet bejelölésével a vásárló igazolja, hogy az Általános Üzleti Szabályzat-ban foglaltakat elolvasta, és magára nézve kötelezőnek ismeri el.
Az Általános Szerződési Feltételeket (ÁSZF) elolvastam, és elfogadom.” szövegre kattintva az ÁSZF teljes szövege tölthető le kinyomtatható formátumban. 
 
10./ A megrendelés beérkezését követően a vásárlást elektronikus levélben (e-mailben) visszaigazoljuk. Amennyiben e visszaigazolás a megrendelés elküldésétől számított 48 órán belül az Ügyfél részére nem érkezik meg, akkor mind az eladó-, mind a vevő automatikusan mentesül az ajánlati kötöttség, illetve a szerződési kötelezettség alól.
 
11./ A megrendeléssel kapcsolatos státuszok- és a hozzájuk kapcsolódó e-mail értesítések a következők:
 
Beérkezett rendelés: A rendszerünkbe beérkező megrendelés első státusza. A Webáruház rendelési felületén a vevő által jóváhagyottan beküldött megrendelés minden esetben ezt a státuszt kapja. A megrendelés beérkezésének megerősítése még nem minősül szerződéskötésnek !
 
Visszaigazolt rendelés: A beérkezett rendelés ebbe a státuszba lép, ha a megrendelés feldolgozása után újabb e-mail küldésével „Visszaigazolt rendelés” státusszal visszaigazoljuk az Ügyfél megrendelését.
Webáruház rendszerünkben csak a „Visszaigazolt rendelés” státusszal megerősített rendelés minősül írásba foglalt szerződésnek, mely megrendelés kinyomtatásra- és a Webáruház elektronikus rendszerében automatikus sorszámadással iktatásra is kerül.
Az Ügyfélnek felróható okból eredő késedelmes rendelés feldolgozás- és visszaigazolás miatt semmiféle mulasztási- és annak következményeiből eredő egyéb felelősség nem terhel bennünket.
 
Teljesített rendelés: Amikor a visszaigazolt megrendelésben szereplő árucikkekből összeállított csomag a  szállítmányozó árutovábbító munkája alatt áll, vagy a készpénz fizetési mód választásakor a megrendelt áru személyes átvételére felhívó írásbeli-, vagy telefonos-, vagy személyes szóbeli értesítés továbbításra kerül, - akkor jelölhető meg ez a státusz. A szállítmányozó árutovábbító munkája akkor kezdődik, amikor a megrendelés alapján összeállított csomagot továbbításra átvette tőlünk.
 
Törölt rendelés: Akkor kerül ebbe a státuszba, amikor az Ügyfél lemondja a megrendelését. Megrendelés térítésmentes lemondása csak akkor lehetséges, ha az a határidőn belül megtörténik. Határidőn túli időszak az, amikor a megrendelés feldolgozása- és szállításra való előkészítése olyan szakaszba ér, melynek visszafordítása már költségmentesen nem valósítható meg. Különösen határidőn túli időszak az, ha a megrendelt áru szállításra előkészítetten becsomagolva-, a szállítmányozó részére szállításra alkalmasként készre van jelentve, vagy a szállítmányozó már a továbbítás munkafolyamatát végzi, vagy a személyes átvétellel rendelt árucikkek 15 munkanapon belül nem kerülnek átvételre. Ilyenkor a részünkre fizetendő térítés mértéke a felmerülő költségek alapulvételével kerül meghatározásra egyedi elbírálásunk alapján.
Ha az Ügyfél olyan terméket rendel, amely egyedisége miatt személyhez kötött, vagy utasítása alapján kifejezetten kérésére került előállításra, vagy beszerezésre, akkor ezen árucikkek esetében a rendelést törölni nem lehet.
 
Visszáruzás alatt: Ügyfél a megrendelésének kiszállítása után 14 napon belül elállhat a vásárlási szándékától és a megrendelt terméke(ke)t visszaküldheti részünkre. A visszaküldés során a távollevők között kötött szerződésekről szóló 17/1999. (II. 5.) szóló kormányrendeletben előírtak szerint kell eljárni. Ha az Ügyfél elállási jogával él, akkor a megrendelt terméke(ke)t eredeti bontatlan csomagolásban, a termék beszerelés-, vagy használatba vétel nélküli állapotában az Ügyfél költségén kell visszajuttatni részünkre. Kifizetetlen szállítási költséggel (portósan) visszaküldött szállítmányt nem veszünk át !  Jogszerűen visszaküldött termék után 30 napon belül visszajuttatjuk annak vételárát. Amennyiben az elállási szándékot írásban küldik meg részünkre, az elállást határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha ezt a nyilatkozatot a határidő lejárta előtt postára adták.
 
Pénzügyi rendezés alatt: Amennyiben az Ügyfél a megrendelésénél banki átutalást jelölt meg fizetési módként, továbbá az Ügyféltől várjuk a megrendelés pénzügyi teljesítésének teljes összegét, akkor „Pénzügyi rendezés alatt” státuszt kap az adott megrendelés. A teljes összegű pénzügyi rendezés után történhet a megrendelésben szereplő termékek rövid időn belüli kiszállítása vagy Ügyfél részére való személyes átadása.
 
Felfüggesztett teljesítés: Bármilyen okból félbemaradt rendelésteljesítés ezt a státuszt kapja.
Webáruházunk adatbázisának frissítését napi rendszerességgel igyekszünk elvégezni. Ennek ellenére technikai okokból előfordulhat raktárkészletünkben olyan szinkronizációs hiba okozta mennyiségi eltérés, mely főleg az alacsony raktárkészlettel bíró termékek esetében a szállíthatóságot átmenetileg megakadályozhatja.   
Rendkívüli okok miatt is félbeszakadhat a rendelés teljesítése. Ide tartoznak a közreműködő felek bármelyikét érintő, előre nem látható, váratlan események. Ilyen lehet például a gyártó- vagy a hatóság által kezdeményezett termékvisszahívás, vagy adatbeviteli-, vagy egyéb okból adódó rendszerhiba miatt nyilvánvalóan irreális tartalmú adatok megjelenése a Webáruházunk informatikai rendszerében. Ilyen okok bekövetkezése esetén kötbér fizetési- és/vagy más anyagi felelőséget nem vállalunk, ugyanakkor az Ügyfél is elállhat vásárlási szándékától.
 
12./ A Webáruház használatával kapcsolatos általános segítségkérésre központi e-mail címünkön  van lehetőség:
 
13./ A megvásárolt  termékre vonatkozó kárfelelősség és kockázat a vásárlóra akkor száll át, amikor a  webáruházban megrendelt terméket átvette. A vásárlóval kötött szerződés teljesítésekor, azaz a termék vásárló általi átvételekor adjuk át  részére a távollévők között kötött szerződésekről szóló 17/1999. (II.5.) Korm rendelet 3. § (1) bekezdésében meghatározott tartalmú írásbeli tájékoztatót, továbbá gépvásárlás esetén a termék úgynevezett Jótállási jegyét.

 Kerti tippek/tanácsok - Kertépítési tippek - Mediterrán növények - Kerttervezési tanácsok

 
FacebookSatartlapGoogle bookmarkTwitter