ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

  Az Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban: „ÁSZF”) tartalmazzák az Agromechanika Mezőgazdasági Szolgáltató és Kereskedelmi Közkereseti Társaság (rövid neve: Agromechanika Kkt.) 4481. Nyíregyháza-Sóstóhegy, Aranykalász sor 20. székhelyű, adószáma: 29438727-2-15, mint szolgáltató (továbbiakban: „Szolgáltató”) által üzemeltetett Agromechanika Webáruház használatára vonatkozó általános szerződési feltételeket.
Kérjük, hogy csak akkor vegye igénybe szolgáltatásainkat, amennyiben minden pontjával egyetért, és kötelező érvényűnek tekinti magára nézve!
Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, ezért nem minősül írásba foglalt szerződésnek, és magatartási kódexre sem utal.

Szolgáltató adatai:

Szolgáltató neve: Agromechanika Mezőgazdasági Szolgáltató és Kereskedelmi Közkereseti Társaság
Rövid neve: Agromechanika Kkt.
Szolgáltató székhelye: HU4481. Nyíregyháza-Sóstóhegy, Aranykalász sor 20.
Szolgáltató elérhetősége:
Telefon: +36-42/475-228
Mobil:    +36-30/6375-625
Fax:        +36-42/596-862
Cégjegyzékszáma: 15-03-010304
Nyilvántartásban bejegyző hatóság neve: Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Cégbíróság
Adószáma: 29438727-2-15
Közösségi adószáma: HU 29438727
Üzlet működésének engedély száma: 1352/1997. (Kiadta: Nyíregyháza Megyei Jogú Város Jegyzője)
Szerződés nyelve: magyar
 
Webáruház tárhely-szolgáltató adatai: 
Neve: Fotoprizma Kft.
Címe: HU-6800. Hódmezővásárhely, Szántó Kovács János u. 121-125. 
Adószáma: 23963135-2-06  
Cégjegyzék száma: 06-09-018990  
Telefon /Fax: +36-62/245-415
E-mail: Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.                                                                                                 
 
1. Általános tudnivalók
 1.1. A jelen ÁSZF hatálya kiterjed minden olyan kereskedelmi szolgáltatásra, amely a www.kertigepalkatresz.hu webcímen található „Agromechanika Webáruház” (továbbiakban: Webáruház) elnevezésű elektronikus áruházon keresztül történik.
Agromechanika Kkt. által nyújtott elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokat igénybevevő ügyfél (a továbbiakban: Ügyfél) törvényi előírásokban és jogszabályokban rögzített jogait és kötelezettségeit is tartalmazza. (Szolgáltató és Ügyfél a továbbiakban együttesen: Felek).
A kereskedelmi szolgáltatás magában foglalja a Webáruház teljes értékesítési folyamatát a fizetési- és szállítási, valamint tájékoztatási alrendszereivel együtt.
A Webáruház szerződéskötési nyelve magyar, az árucikkeknél feltüntetett pénznem a Magyar Forint (HUF).
A webáruházban történő vásárlással kapcsolatos jogokat és kötelezettségeket a következő jogszabályok tartalmazzák:
● Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről   szóló 2001. évi CVIII. törvény
● A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény
● A kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény
● Az üzletek működésének rendjéről, valamint az egyes üzlet nélkül folytatható kereskedelmi tevékenységek végzésének  feltételeiről szóló 133/2007. (VI.13.) Kormányrendelet.
● A szolgáltatások díja feltüntetésének részletes szabályairól szóló 4/2009. (I. 30.) NFGM-SZMM rendelet.
● A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Kormányrendelet.
● A szavatossággal és jótállással kapcsolatos szabályok (2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvrõl)

 

1.2. Szolgáltató elérhetőségei a következők:
 Ügyfélszolgálat telefonszáma: +36-42/475-228, +36-30/6375-625
Fax: +36-42/596-862
Vevőszolgálat, székhely és telephely címe: HU4481. Nyíregyháza-Sóstóhegy, Aranykalász sor 20.
A Webáruház informatikai rendszere a rendeléseket rögzíti nyitvatartási időn kívül is, de a Szolgáltató telefonon csak nyitvatartási időben érhető el. Az elektronikus levélben (e-mail-en), vagy faxon feltett kérdésekre csak munkanapokon, a nyitvatartási időben válaszol.

  Nyitva tartás:

 

Hétfő

08:00-17:00

Kedd

08:00-17:00

Szerda

08:00-17:00

Csütörtök

08:00-17:00

Péntek

08:00-17:00

Szombat

08:00-12:00

Vasárnap

Zárva

1.3. Szolgáltatótól történő vásárlás elektronikus úton a Weboldalon keresztül leadott megrendeléssel lehetséges, a jelen Általános Szerződési Feltételekben (ÁSZF) meghatározott módon. Az Ügyfél személyesen, a vevőszolgálat címén található üzletben is megvásárolhatja a Szolgáltató termékeit. Az ilyen módon megkötött szerződés azonban nem minősül távollevők közti szerződésnek, és jelen ÁSZF rendelkezései sem vonatkoznak rá. A Szolgáltató telefonon tájékoztatást ad, de nem fogad el megrendelést.

 

 2. A Webáruház használatával kapcsolatos információk és szabályok
2.1. A Webáruház szolgáltatásait bárki jogosult igénybe venni, a weblap böngészéséhez regisztráció nem szükséges. Weboldalai szabadon nézhetőek, vásárlói tájékozódási céllal bármely adata letölthető, kinyomtatható.
 
A megrendelési folyamat részeként azonban az Ügyfélnek sikeresen regisztrálnia kell magát a Weboldalon, továbbá a megrendelés beküldésével egy időben magára nézve kötelezőnek kell elismernie jelen Általános Szerződési Feltételek-ben (ÁSZF) foglaltakat.
 
 2.2. Érvényes rendelést csak regisztráció után, a szállítási- és számlázási adatok megadásával adhat fel az Ügyfél.
A regisztráció során az adatlapot pontosan és hiánytalanul kell kitölteni. A regisztrációt megelőzően-, vagy azt követően az Ügyfél virtuális kosarába elhelyezheti a kívánt termékeket, valamint itt választhatja ki a fizetési- és szállítási módot. A szállítási cím megadása után az áruházi szoftver automatikusan kiszámítja a fizetendő szállítási díjat. (Részletesebb információ a 4. pontnál található.)
 
 2.3. A Szolgáltatót az Ügyfél által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb hibáért és problémáért semmilyen felelősség nem terheli.
A Szolgáltatót nem terheli felelősség az abból adódó károkért, ha az Ügyfél a jelszavát elfelejti, vagy az illetéktelenek számára bármely, nem a Szolgáltatónak felróható okból hozzáférhetővé válik, vagy e-mail címét pontatlanul adta meg. A hibásan rögzített adatok megváltoztatására bejelentkezés után, a „Regisztrációs adatok karbantartása” menüpontban van lehetősége az Ügyfélnek. Megrendelését érintő adatok megtekintésére ugyanezen menüpontban van lehetőség.
 
 2.4. A rendeléssel kapcsolatos státuszok és értesítések a következők:
Szolgáltató a megrendelés sikeres beérkezését követően a vásárlást elektronikus levélben (e-mailben) néhány percen belül visszaigazolja. Amennyiben e visszaigazolás a megrendelés elküldésétől számított 48 órán belül az Ügyfél részére nem érkezik meg, akkor a Szolgáltató és az Ügyfél automatikusan mentesül az ajánlati kötöttség, illetve a szerződési kötelezettség alól.
A beérkezett megrendeléseket Szolgáltató lehetőleg azonnal feldolgozza, így a munkanapokon délelőtt 10 óráig utánvétellel megrendelt árucikkeket lehetőleg még aznap átadja a Szállítmányozónak. A kézbesítés várhatóan a legközelebbi munkanap 8-17 óra között történik.  
 
Beérkezett rendelés: A Szolgáltatóhoz beérkező megrendelés első státusza. A Webáruház rendelési felületén Ügyfél által jóváhagyottan beküldött megrendelés minden esetben ezt a státuszt kapja. A megrendelés beérkezésének Ügyfél részére történő megerősítése még nem minősül szerződéskötésnek. 
 
Visszaigazolt rendelés: A beérkezett rendelés ebbe a státuszba lép, ha Szolgáltató a megrendelés feldolgozása után e-mail küldésével „Visszaigazolt rendelés” státusszal visszaigazolja az Ügyfél megrendelését.
A Webáruház rendszerében csak a „Visszaigazolt rendelés” státusszal megerősített rendelés minősül írásba foglalt szerződésnek, mely kinyomtatásra- és a Webáruház elektronikus rendszerében automatikus sorszámadással iktatásra kerül.
Az Ügyfélnek felróható okból eredő késedelmes rendelés feldolgozás- és visszaigazolás miatt a Szolgáltatót semmiféle mulasztási- és annak következményeiből eredő egyéb felelősség nem terheli.
 
 ● Teljesített rendelés: Amikor a visszaigazolt megrendelésben szereplő árucikkekből összeállított csomag a  szállítmányozó árutovábbító munkája alatt áll, vagy a készpénz fizetési mód választásakor a megrendelt áru személyes átvételére felhívó írásbeli-, vagy telefonos-, vagy személyes szóbeli értesítés továbbításra kerül, - akkor jelölhető meg ez a státusz. A szállítmányozó árutovábbító munkája akkor kezdődik, amikor a megrendelés alapján összeállított csomagot a Szolgáltatótól továbbításra átvette.
 
 Törölt rendelés: Akkor kerül ebbe a státuszba, amikor az Ügyfél lemondja a megrendelését. Megrendelés térítésmentes lemondása csak akkor lehetséges, ha az a határidőn belül megtörténik. Határidőn túli időszak az, amikor a megrendelés feldolgozása- és szállításra való előkészítése olyan szakaszba ér, melynek visszafordítása már költségmentesen nem valósítható meg. Különösen határidőn túli időszak az, ha a megrendelt áru szállításra előkészítetten becsomagolva-, a szállítmányozó részére szállításra alkalmasként készre van jelentve, vagy a szállítmányozó már a továbbítás munkafolyamatát végzi, vagy a személyes átvétellel rendelt árucikkek 8 munkanapon belül nem kerülnek átvételre. Ilyenkor a Szolgáltató részére fizetendő térítés mértéke a felmerülő költségek alapulvételével kerül meghatározásra a Szolgáltató egyedi elbírálása alapján.
Ha az Ügyfél olyan terméket rendel meg a Szolgáltatótól, amely egyedisége miatt személyhez kötött, vagy utasítása alapján kifejezett kérésére került előállításra, vagy beszerezésre, akkor ezen árucikkek esetében a rendelést törölni nem lehet.
 
  Visszáruzás alatt: Az Ügyfél a megrendelésének kiszállítása után elállhat a vásárlási szándékától és a megrendelt terméke(ke)t a Szolgáltatónak visszaküldheti. Az elállási jog gyakorlásának részletes szabályai az 5. pontban találhatók.
 
  ● Pénzügyi rendezés alatt: Amennyiben az Ügyfél a megrendelésénél banki átutalást jelölt meg fizetési módként, továbbá az Ügyféltől a Szolgáltató várja a megrendelés pénzügyi teljesítésének teljes összegét, akkor „Pénzügyi rendezés alatt” státuszt kap az Ügyfél megrendelése. A teljes pénzügyi rendezés után történhet a megrendelésben szereplő termékek rövid időn belüli kiszállítása vagy Ügyfél részére való személyes átadása.
 
 ● Felfüggesztett teljesítés: Bármilyen okból félbehagyott rendelésteljesítés ezt a státuszt kapja.
Szolgáltató a Webáruház adatbázisának frissítését napi rendszerességgel igyekszik elvégezni. Ennek ellenére technikai okokból előfordulhat raktárkészletében olyan szinkronizációs hiba okozta mennyiségi eltérés, mely főleg az alacsony raktárkészletű termékek esetében a szállíthatóságot átmenetileg megakadályozhatja.   
Rendkívüli okok miatt is félbeszakadhat a rendelés teljesítése. Ide tartoznak a közreműködő felek bármelyikét érintő, előre nem látható, váratlan események. Ilyen lehet például a gyártó- vagy a hatóság által kezdeményezett termékvisszahívás, vagy adatbeviteli-, vagy egyéb okból adódó rendszerhiba miatt nyilvánvalóan irreális tartalmú adatok megjelenése a Webáruház informatikai rendszerében. A Szolgáltató ilyen okok bekövetkeztekor kötbérfizetési- és/vagy más anyagi felelősséget nem vállal, ugyanakkor az Ügyfél is elállhat vásárlási szándékától.
 
 2.5. Az adatbeviteli hibáknak a szerződéses nyilatkozat elküldését megelőzően történő azonosításához- és kijavításához szükséges eszközök biztosítása:
A Webáruházban lévő termékek a „Kosárba!” feliratú gombra való kattintás után a felhasználó virtuális bevásárlókosarába kerülnek.
A kosár tartalma a weboldal kezdő / felső részén jelenik meg, ott megnyitni az „Ugrás a bevásárlókosárhoz” szövegre kattintva lehet.
A felhasználó kosarának tartalma a megrendelés véglegesítése előtt bármikor módosítható, azaz termékeket vehet ki belőle, és rakhat bele. Kiválaszthatja azt is, hogy egyes termékből milyen mennyiséget szeretne vásárolni. Ha rossz terméket rakott a kosárba, akkor a terméket törölheti a kosárból. A kosárban lévő termékek darabszámát is megváltoztathatja.
 
Regisztrált felhasználónévvel és jelszóval való sikeres belépés után ugyanebben a menütáblában jelenik meg a „Regisztrációs adatok karbantartása” szöveg, melyre kattintva az Ügyfél az alábbi műveleteket tudja elvégezni:
● Regisztrációs adatok menüpontban a vele kapcsolatban tárolt összes személyi adatai: e-mail cím, felhasználónév és jelszó megtekintése és azok megváltoztatása.
● Szállítás címadatainak megtekintése, módosításának, kiegészítésének lehetősége. Alapértelmezésben a szállítási cím megegyezik a számlázási címmel, de új szállítási cím hozzáadásával ettől a vásárlási folyamat során el lehet térni.
● A rendszerben nyilvántartott megrendeléseinek és azok státuszainak megtekintése. 
 
2.6. A vásárolt áruk lényeges tulajdonságait, jellemzőit, az áruk használatára vonatkozó utasításokat a konkrét árucikk információs oldaláról, illetve a termékhez mellékelt használati utasításból lehet részletesen megismerni. Ha a vásárlás előtt az Ügyfélnek áruval kapcsolatban kérdése merülne fel, a Szolgáltató ügyfélszolgálatán megválaszolják kérdéseit. A Szolgáltató az általa forgalmazott termék – ahol ezt a jogszabályok előírják – használati utasítását, garanciajegyét és a javítást végző szervízhálózat címlistáját az áruhoz mellékeli.
 
2.7. A vételár mindig a kiválasztott termék mellett feltüntetett összeg, amely az általános forgalmi adót is tartalmazza. A Webáruházban megadott egyéb árak (pl. szállítási költség, stb.) szintén bruttó árak, vagyis tartalmazzák az ÁFA-t. A termékeknél feltüntetett vételár nem tartalmazza a kiszállítás költségét. 
 
2.8. Szolgáltató az árak megváltoztatásának jogát fenntartja azzal, hogy a módosítás a Webáruházban való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. Ennek következtében a termékek, kiszállítási költségek árainak módosítása a már megrendelt termékekre nem vonatkozik, azok áránál a megrendeléskori ár az irányadó. Amennyiben a Szolgáltató minden gondossága ellenére hibás ár kerül a Webáruház felületére, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, pl. a termék közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő "0" Ft-os vagy "1" Ft-os árra, akkor a Szolgáltató nem köteles a terméket hibás áron szállítani, hanem felajánlhatja a helyes áron történő szállítást.
A Szolgáltató ilyen okok bekövetkezte esetén kötbérfizetési- és/vagy más anyagi felelősséget nem vállal, ugyanakkor az Ügyfél elállhat vásárlási szándékától.
 
 2.9. Ügyfél a „Rendelés jóváhagyása” előtt elolvashatja, megismerheti és elfogadhatja az Általános Szerződési Feltételeket (ÁSZF). Ha a jelölőnégyzet bejelölésével elfogadja azt, akkor az ÁSZF -ben foglaltakat magára nézve kötelezőnek ismeri el. Ennek hiányában a Webáruházban rendelés feladására nincs lehetőség.

 3. Fizetési lehetőségek

Webáruházból történő megrendeléskor az Ügyfél az alábbi fizetési módok közül választhat:

 ●Utánvétes fizetési lehetőség kiszállításkor (az Ügyfél által megadott címre kiszállított áru átvételekor készpénzben történik az áru értékének kiegyenlítése)

 ●Banki átutalás (előre utalás)

Az Ügyfél ezt a fizetési lehetőséget a rendelési űrlapon, a megrendelés véglegesítése előtt megjelenő üzenő ablakban üzenetként kezdeményezheti. Ilyenkor a megrendelt árucikkekről átutalásos számlát állítunk ki, melynek ÁFA visszaigénylésre nem alkalmas kópiáját Ügyfél részére a Szolgáltató e-mail-ben vagy faxon haladéktalanul megküldi. A megrendelt termékek kiszállítása, vagy a Szolgáltató telephelyén való átadása az átutalt összeg Szolgáltató bankszámlájára történő beérkezése után lehetséges. A számla eredeti példányának eljuttatása a kiszállítással vagy az átadással egy időben történik.

 ●Készpénzfizetés (a Szolgáltató telephelyén történő személyes átvétel esetén)

 4. Áru átvétele, szállítási feltételek

 A Webáruház informatikai rendszere csak a raktárkészletnek megfelelő mennyiségű árucikket engedi a kosárba tenni. (Azon felüli mennyiségre vonatkozó igényt a Szolgáltató bármely elérhetőségén lehet egyeztetni.) Ilyenkor a megrendelni kívánt cikk mellett a „Kosárba” feliratú gomb látszik. Ha az „Értesítést kérek” gomb jelenik meg az árucikk mellett, akkor abból nincs raktárkészlet, így azonnali kiszolgálással a Szolgáltató nem tudja biztosítani. Az „Értesítést kérek” gomb használatával, és az e-mail cím megadásával a Webáruház informatikai rendszere automatikus üzenetet küld a hiányzó cikk beérkezésekor. Ez az üzenet kizárólag tájékoztatási célt szolgál, a Felek részére semmilyen kötelmet nem keletkeztet.

 4.1. Az Ügyfél kétféle módon veheti át az árut: személyesen / meghatalmazottja, vagy szállítmányozó általi kézbesítés útján. A személyes átvételre vonatkozó igényét a megrendeléskor a „Készpénzfizetés” fizetési mód jelölőnégyzet bejelölésével közölheti. Az átvétellel kapcsolatos kéréseit (átvétel dátuma, átvevő személye stb.) a rendelési űrlap végén, a rendelés véglegesítése előtti üzenetküldő részében csatolhatja a rendelés mellé, vagy a Szolgáltató bármely elérhetőségén közölheti.

 4.2. A személyes átvétel Szolgáltató vevőszolgálataként is működő székhely-telephelyén történhet az 1.2 pontban részletezett „Nyitva tartási" időben. Az átvétel részletesebb körülményeivel kapcsolatban telefonon vagy e-mailben  a Felek egyeztetést kezdeményezhetnek, mely során a Szolgáltató tájékoztatást ad az átvétellel kapcsolatos kérdésekre.

 4.3. A webáruházban feltüntetett termékek árai a szállítási költséget nem tartalmazzák, így a megvásárolt árucikk(ek) Ügyfél által megadott szállítási címre való eljuttatásának külön költsége van.

 Szolgáltató a megrendelt árucikkek kiszállításához szállítmányozással foglalkozó vállalkozás(ok) közreműködését veszi igénybe. (Továbbiakban: Szállítmányozó)

Szállítmányozó általi utánvétes kézbesítésre Magyarország országhatárain belül van lehetőség. A megrendelt árucikkek kiszállítása hétfőtől-péntekig 8.00 és 17.00 óra között előzetes telefonos egyeztetés nélkül történik. Hétvégén (szombat és vasárnap), valamint munkaszüneti napokon kiszállítás nincs.

Amennyiben a megrendelés kiszállítását csak több részletben tudja a Szolgáltató teljesíteni, a többlet szállítási költséggel kapcsolatban a Szolgáltató előzetes egyeztetést kezdeményez az Ügyféllel. Ilyenkor a szállítási költség mértéke-, és költségviselője a Felek egyedi megállapodása  alapján kerül meghatározásra.

Csomagolásért a Szolgáltató külön költséget nem számol fel. Ügyfelet a termék vételárán- és a szállítási költségén felül semmilyen  járulékos költség nem terhel.

Szállítmányozó általi kézbesítést a Szolgáltató szerződött alvállalkozójaként a Magyar Posta (MPL) végzi. A szolgáltatás díjai közöttük létrejött szerződésben rögzítve vannak, melyek általában évente kerülnek felülvizsgálatra.

Jelenleg a Szolgáltató által felszámításra kerülő utánvétes szállítási költségei 50.000 Ft. csomag-értékhatárig a következők:

    0-5 kg.  : 1.900 Ft.

  5-20 kg. : 2.000 Ft.

20-25 kg. : 2.500 Ft.

25-30 kg.:  3.000 Ft.

30 kilogramm felett a szállítási díj mértéke Felek közötti egyeztetés alapján kerül meghatározásra.
 A megadott árak Magyar Forintban (HUF) értendők, bruttó árak, így tartalmazzák az Általános Forgalmi Adót (ÁFA). 
50.000 Ft értékhatár felett minden megkezdett 10.000 Ft. után plusz 430 Ft (bruttó) díj kerül felszámításra.
 Magyarország országhatárain túli szállítmányozói igényekkel kapcsolatban a Felek előzetes egyeztetése szükséges.

 A Szolgáltató a szállítási díj változtatásának jogát fenntartja azzal, hogy a módosítás a Webáruházban való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A módosítás az addig megrendelt termékek vételárát, szállítási díját nem befolyásolja.

 4.4. Szállítás, és szállítási határidők:

Munkanapokon délelőtt 10 óráig beérkező megrendeléseket a Szolgáltató lehetőségeihez igazodó gyorsasággal (lehetőleg aznapi elszállítással) adja át a Szállítmányozónak, mely legkésőbb a legközelebbi második munkanapon 8-17 óra között kézbesíti az Ügyfél által megadott belföldi szállítási címen. Ha sikertelen a kézbesítés, akkor általában a szállítási cím közelében lévő, levélküldeményeket is kézbesítő postahivatalban vehető át a küldemény. Erről a lehetőségről a sikertelen kézbesítéssel egy időben írásos értesítést hagy a Szállítmányozó.

 4.5. Küldemény átvételekor az Ügyfél köteles a csomag sértetlenségét ellenőrizni, és a csomag sérülésmentes állapotában való kézbesítése esetén a Szállítmányozó átvételi elismervényét aláírni.  A csomagsérüléssel (benne az esetleg megsérült tételekkel)  kapcsolatos kifogást még a Szállítmányozó jelenlétében észrevételezni kell, melyet közösen aláírt jegyzőkönyv felvételével kell dokumentálni. A láthatóan sérült, vagy szemmel láthatóan rendellenes  csomagolású szállítmány átvételénél a csomagban lévő számla adatai alapján kell kérni a közös tételes ellenőrzést. Mennyiségi eltérés, sérült áruféleség(ek) tényét a szállítmányozóval közösen aláírva, írásban kell rögzíteni.  Ennek hiányában a szállítmányozással összefüggő mennyiségi- és minőségi reklamációkat a Szolgáltatónak nem áll módjában elfogadni.

 5. Elállási jog

 5.1. Elállási jog gyakorlásának menete

 Az e pontban foglaltak kizárólag a szakmája, foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személyre vonatkoznak, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, valamint az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje (a továbbiakban „Fogyasztó”).
A „Fogyasztó” minősítésű Ügyfél viseli az elállási jog gyakorlása miatt a termék visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségeket. Az Ügyfelet ezen kívűl egyéb költség nem terheli. A Szolgáltató fenntartja azt a jogát, hogy követelheti a termék nem rendeltetésszerű használatából eredő kárának megtérítését.
Fogyasztónak nem minősülő Ügyfél esetében a visszaszolgáltatási költségek viselőjének meghatározásában- és annak mértékében a Felek egyedileg állapodnak meg.
 
 Fogyasztó jogosult a termék adásvételére irányuló szerződés esetén
a)  a terméknek;
b)  több termék szolgáltatásakor az utoljára szolgáltatott terméknek;
c)  több tételből vagy darabból álló termék esetén az utoljára szolgáltatott tételnek vagy darabnak;
d)  ha a terméket meghatározott időszakon belül rendszeresen kell szolgáltatni, az első szolgáltatásnak, a Fogyasztó vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének napjától számított tizennégy (14) napon belül a szerződéstől indokolás nélkül elállni. Ügyfelet megilleti, hogy a szerződés megkötésének napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolja elállási jogát.
 
 Fogyasztót nem illeti meg az elállási jog az alábbi esetekben:
a)  lezárt csomagolású hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes szoftver példányának adásvétele tekintetében, ha az átadást követően a fogyasztó a csomagolást felbontotta;
b)  olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő; vagy - olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak;
c) olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza.

5.1.1.  A fogyasztó elállási / felmondási jogát a nyilatkozat-minta felhasználásával, vagy az erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozatával gyakorolhatja. Ha a Fogyasztó elállási jogával élni kíván, elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (például postán, vagy elektronikus úton küldött levél útján) a jelen ÁSZF elején feltüntetett elérhetőségek igénybevételével a Szolgáltató részére. A Fogyasztó határidőben gyakorolja elállási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási nyilatkozatát a Szolgáltató részére. (Az "Elállási nyilatkozat" minta itt tölthető le.)

5.1.2. A Fogyasztót terheli annak bizonyítása, hogy elállási jogát az 5.1. pontban meghatározott rendelkezéseknek megfelelően gyakorolta.

5.1.3. Minden esetben a Szolgáltató email-ben haladéktalanul visszaigazolja a Fogyasztó elállási nyilatkozatának megérkezését.

5.1.4. Írásban történő elállás esetén azt határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha Fogyasztó az erre irányuló nyilatkozatát 14 naptári napon belül (akár a 14. naptári napon) elküldi a Szolgáltatónak.

5.1.5. Postai úton történő jelzés alkalmával a postára adás dátumát, míg e-mailen bejelentett elállás esetén a beküldésének idejét veszi figyelembe a Szolgáltató a határidő számítás szempontjából. A Fogyasztó levelét ajánlott küldeményként adja postára, hogy hitelt érdemlően bizonyítható legyen a feladás dátuma.

5.1.6. Fogyasztó elállása esetén a terméket eredeti, sértetlen állapotban a számlával együtt, indokolatlan késedelem nélkül az alább megjelölt átvevőpont címére kell visszajuttatni, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni.

Átvevőpont: Agromechanika Kkt., 4481 Nyíregyháza-Sóstóhegy, Aranykalász sor 20.

A termék(ek)et a fenti címre van lehetőség visszavinni illetve szállítmányozóval történő visszajuttatás esetén is ugyanerre a címre szükséges visszajuttatni.

5.1.7. A határidő betartottnak minősül, ha Fogyasztó a 14 napos határidő letelte előtt elküldi (postára adja vagy az általa megrendelt futárnak átadja) a terméket.

5.1.8. A termék Szolgáltató címére történő visszaküldésének költsége Fogyasztót terheli, kivéve ha a Szolgáltató vállalta e költségek viselését.

 A Fogyasztó kérésére Szolgáltató gondoskodik a visszaszállítás megszervezéséről, azonban a Szolgáltató által megszervezett visszaszállítás költsége a Fogyasztót terheli.

Szolgáltató ez esetben az általa megszervezett visszaszállítás költségét nem vállalja át a Fogyasztótól, kizárólag segítséget nyújt abban, hogy a Fogyasztónak a visszaszállítás megszervezésével ne kelljen foglalkoznia. Fogyasztó erre irányuló igényét Szolgáltató ügyfélszolgálata fogadja.

5.1.9. Szolgáltatónak az utánvéttel visszaküldött csomagot nem áll módjában átvenni! A termék visszaküldésének költségén kívül az elállás kapcsán a Fogyasztót semmilyen más költség nem terheli.

5.1.10. Ha Fogyasztó eláll a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb a Fogyasztó elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül a Szolgáltató visszatéríti a Fogyasztó által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a fuvarozási (kiszállításért fizetett) költséget is, kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy Fogyasztó a Szolgáltató által felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott.

Szolgáltató jogosult a visszatérítést mindaddig visszatartani, amíg vissza nem kapta a terméket, vagy Fogyasztó nem igazolta hitelt érdemlően, hogy azt visszaküldte: a kettő közül a Szolgáltató a korábbi időpontot veszi figyelembe.

5.1.11. Elállás esetén a Szolgáltató a Fogyasztónak visszajáró összeget a fogyasztó által igénybe vett fizetési móddal megegyező módon téríti vissza. A Fogyasztó beleegyezése alapján a Szolgáltató a visszatérítésre más fizetési módot is alkalmazhat, de a Fogyasztót ebből adódóan semmilyen többletdíj nem terhelheti.

 5.1.12. A Fogyasztó kártérítéssel tartozik a visszaküldött termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a termék jellegének, tulajdonságainak megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be. Szolgáltató az értékcsökkenést a visszaszolgáltatandó vételárból és egyéb térítésből akkor is levonja, ha az értékcsökkenés

a) a termék nem rendeltetésszerű használatából, vagy szakszerűtlen beépítéséből / kipróbálásából;
b) a termék sérüléseiből, hiányaiból,
c) a termékhez tartozó alkatrészek, tartozékok, használati útmutató, jótállási jegy hiányából;
d) az eredeti csomagolás mellőzéséből, vagy a termék újraértékesítéséhez kevésbé alkalmas módon felbontott (széttépett) csomagolás állapotából származik.
 
A Szolgáltató értékcsökkenést számolhat el azon alkatrésztermékek / részegységek visszaküldésénél, ahol beszerelésüknél olyan látható külsérelmi nyomok maradnak terméken, melyek a későbbi újraértékesítésüket megnehezítik. Különösen ebbe a kategóriába tartoznak a kerti kisgépekhez és láncfűrészekhez használatos gyújtásmodulok, gyújtótekercsek és elektronikus jeladók.

 Ezek olyan termékkategóriába tartoznak, melyeket szakszerűtlen beszerelésük / kipróbálásuk akár azonnal használhatatlanná is tehet. Ennek megelőzéséért az adott géptípus garanciális javítóhálózatának országos listájában szereplő szakműhelyében való beszerelést / kipróbálást javasoljuk. A szakműhelyben való  beszerelés tényét számlával kérjük igazolni.  (Szakműhelyek címlistája a gép típusának ismeretében az internetes kereső segítségével megtalálható.) 

  5.1.13. Az elállási jog gyakorlásával visszaküldött kerti kisgépekhez és láncfűrészekhez használatos gyújtásmodulokat, gyújtótekercseket és elektronikus jeladókat vitás esetekben akreditált minőségellenőrzési szolgáltató igénybevételével megvizsgáltatjuk. Ennek költségét a Szolgáltató viseli azzal a kikötéssel, hogy a Fogyasztóra kedvezőtlen döntés esetén a vizsgálattal felmerülő összes költség arra ráterhelhető.

 6. Szavatosság
6.1. Kellékszavatosság
 A Felhasználó a Szolgáltató hibás teljesítése esetén a vállalkozással szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezéseinek megfelelően.
Fogyasztói szerződés esetén a Fogyasztónak minősülő Felhasználó az átvétel időpontjától számított 2 éves elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági igényeit, azokért a termékhibákért, amelyek a termék átadása időpontjában már léteztek.
Két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait a Felhasználó érvényesíteni már nem tudja. Nem a Fogyasztóval kötött szerződés esetén a Felhasználó az átvétel időpontjától számított 1 éves elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági igényeit.
A Felhasználó – választása szerint – az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet: Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha ezek közül a Vásárló által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést a Felhasználó nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére a Felhasználó is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat.
Választott kellékszavatossági jogáról a Felhasználó egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Felhasználó viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.
A Felhasználó köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő (2) hónapon belül közölni.
A Felhasználó közvetlenül a vállalkozással szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét. A teljesítést (vagyis a kiszállítást, átvételt követő) követő hat hónapon belül felismert hiba esetén vélelmezni kell, hogy a hiba már a teljesítés időpontjában fennállt, kivéve, ha e vélelem a hiba jellegével, vagy a termék természetével összeegyeztethetetlen.
 A Szolgáltató csak akkor mentesül a szavatosság alól, ha ezt a vélelmet megdönti, vagyis bizonyítja, hogy a termék hibája a Felhasználó részére történő átadást követően keletkezett. Ennek alapján a Szolgáltató nem köteles a Felhasználó kifogásának helyt adni, ha megfelelően bizonyítja, hogy a hiba oka, a termék nem rendeltetésszerű használatának következménye. A teljesítést követő hat hónap elteltével azonban a bizonyítási teher megfordul, vagyis vita esetén a Felhasználónak kell bizonyítania, hogy a hiba már a teljesítés időpontjában fennállt.
 
 6.2. Termékszavatosság
Termékszavatosság kizárólag ingó dolog (termék) hibája esetén merülhet fel. Ez esetben a Fogyasztónak minősülő Felhasználó – választása szerint – a 6.1. pontban meghatározott jogát vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.
Termékszavatossági igényként a Felhasználó kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.
A termék akkor minősül hibásnak, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.
Termékszavatossági igényét Felhasználó a termékgyártó általi forgalomba hozatalától számított két (2) éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.
A Felhasználó a termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja.
A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén a Felhasználónak kell bizonyítania. A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:
- a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba; vagy
- a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető;vagy
- a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.
A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.
Ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthető. Termékszavatossági igény eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a Felhasználó a gyártóval szemben érvényesítheti.
Szolgáltató nem tartozik szavatossággal az olyan károkért, amelyek a kárveszély átszállása utáni hibás vagy gondatlan kezelésből, túlzott igénybevételből, illetve a meghatározottól eltérő behatásokból, illetve egyéb, a termékek nem rendeltetésszerű használatából keletkeztek.

 6.3. Jótállás

6.3.1. Az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállással kapcsolatban az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Kormányrendelet tartalmaz előírásokat. A rendelet (tárgyi) hatálya csakis az új, Magyarország területén kötött fogyasztói szerződés keretében értékesített és a rendelet mellékletében felsorolt termékekre vonatkozik.

6.3.2 A kormányrendelet mellékletében felsorolt tartós fogyasztási cikkek tekintetében a kötelező jótállás 1 év, melynek kezdő időpontja a termék a Fogyasztónak történő átadásának a napja, vagy ha az üzembe helyezést a Szolgáltató vagy annak megbízottja végzi, az üzembe helyezés napja.

 Nem tartozik jótállás alá a hiba, ha annak oka a termék Fogyasztó részére való átadását követően lépett fel, így például, ha a hibát

a)  szakszerűtlen üzembe helyezés (kivéve, ha az üzembe helyezést a vállalkozás, vagy annak megbízottja végezte el, illetve ha a szakszerűtlen üzembe helyezés a használati-kezelési útmutató hibájára vezethető vissza);
b)  rendeltetésellenes használat, a használati-kezelési útmutatóban foglaltak figyelmen kívül hagyása;
c)  helytelen tárolás, helytelen kezelés, rongálás;
d)  elemi kár, természeti csapás okozta.
 
6.3.3 Ugyanazon hiba miatt a Felhasználó kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet, egyébként viszont a Felhasználó a jótállásból fakadó jogok a 6.1. és a 6.2. pontban meghatározott jogosultságoktól függetlenül megilletik.
 
6.3.4  Jótállás keretébe tartozó hiba esetén a fogyasztó elsősorban – választása szerint – kijavítást vagy kicserélést kérhet, kivéve, ha a választott jótállási igény teljesítése lehetetlen, vagy ha az a vállalkozásnak a másik jótállási igény teljesítésével összehasonlítva aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a szolgáltatás hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a jótállási igény teljesítésével a fogyasztónak okozott érdeksérelmet.
 
Ha a Szolgáltató a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta,  e kötelezettségének megfelelő határidőn belül a Fogyasztó érdekeit kímélve nem tud eleget tenni, vagy ha a Fogyasztónak a kijavításhoz vagy a kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt, a Fogyasztó – választása szerint – a vételár arányos leszállítását igényelheti, a hibát a Szolgáltató költségére maga kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja, vagy elállhat a szerződéstől. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.
 
6.3.5  A Fogyasztó a választott jogáról másikra térhet át. Az áttéréssel okozott költséget köteles a Szolgáltatónak megfizetni, kivéve, ha az áttérésre a Szolgáltató adott okot, vagy az áttérés egyébként indokolt volt.
 
6.3.6. Ha a Fogyasztó a termék meghibásodása miatt a vásárlástól (üzembe helyezéstől) számított három munkanapon belül érvényesít csereigényt, a Szolgáltató nem hivatkozhat aránytalan többletköltségre, hanem köteles a terméket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza.
 
6.3.7. A kijavítást vagy kicserélést – a termék tulajdonságaira és a Fogyasztó által elvárható rendeltetésére figyelemmel – megfelelő határidőn belül, a Fogyasztó érdekeit kímélve kell elvégezni. A Szolgáltatónak törekednie kell arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést legfeljebb tizenöt napon belül elvégezze.  A kijavítás során a termékbe csak új alkatrész kerülhet beépítésre.
 
6.3.8. A Fogyasztó jótállási igényét a Szolgáltatónál érvényesítheti. A jótállási kötelezettség teljesítésével kapcsolatos költségek a Szolgáltatót terhelik.
 
6.3.9. A rögzített bekötésű, illetve a 10 kg-nál súlyosabb, vagy tömegközlekedési eszközön kézi csomagként nem szállítható terméket – a járművek kivételével – az üzemeltetés helyén kell megjavítani. Ha a javítás az üzemeltetés helyén nem végezhető el, a le- és felszerelésről, valamint az el- és visszaszállításról a forgalmazó gondoskodik.
 
6.3.10. A jótállás nem érinti a Fogyasztó jogszabályból eredő – így különösen kellék- és termékszavatossági, illetve kártérítési – jogainak érvényesítését. Fogyasztói jogvita esetén a Fogyasztó a megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő békéltető testület eljárását is kezdeményezheti.
 
6.3.11. A jótállási igény a jótállási jeggyel érvényesíthető. Jótállási jegy Fogyasztó rendelkezésére bocsátásának elmaradása esetén a szerződés megkötését bizonyítottnak kell tekinteni, ha az ellenérték megfizetését igazoló bizonylatot - az általános forgalmi adóról szóló törvény alapján kibocsátott számlát vagy nyugtát - a fogyasztó bemutatja. Ebben az esetben a jótállásból eredő jogok az ellenérték megfizetését igazoló bizonylattal érvényesíthetőek.
 
6.3.12. A Szolgáltató a minőségi kifogás bejelentésekor a Fogyasztó és Szolgáltató közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól szóló 19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet (a továbbiakban: NGM rendelet) 4. §-a szerint köteles – az ott meghatározott tartalommal – jegyzőkönyvet felvenni és annak másolatát haladéktalanul és igazolható módon a Fogyasztó rendelkezésére bocsátani.
A Szolgáltató, illetve a javítószolgálat (szerviz) a termék javításra való átvételekor az NGM rendelet 6. §-a szerinti elismervény átadására köteles.
 
 6.3.14. Szolgáltató kizárólag olyan minőségű alkatrészeket forgalmaz, melyek a végfelhasználói igényeket magas szinten kielégítik. Nem eredeti gyártású, úgynevezett utángyártott alkatrészek jó minőségéért a Szolgáltató garanciát vállal. 
Szolgáltató a minőséghibásnak bizonyuló alkatrész termékeket soron kívül kicseréli, vagy vásárlási ellenértékét visszatéríti. A garancia kizárólag a termék gyártási, illetve anyagának minőségi hibájából eredő meghibásodásra vonatkozik. Minőségi reklamáció esetén garanciavállalásunk feltétele, hogy a Webáruházban vásárolt alkatrészeket és részegységeket az adott géptípus garanciális javítóhálózatának országos listájában szereplő szakműhelyében szereljék be.  A beszerelés tényéről számlát kérünk bemutatni.
 
 6.4. Szavatossági, jótállási igények érvényesítése
A szavatossági igényeit a Felhasználó az alábbi elérhetőségeken érvényesítheti:
Név: Agromechanika Kkt.
Székhely és levelezési cím: 4481. Nyíregyháza-Sóstóhegy, Aranykalász sor 20.
Telefonszám: +36-42/475-228
Mobil: +36-30/6375-625

 7. Jogérvényesítési lehetőségek

 Az Ügyfél a Szolgáltató termék forgalmazásával közvetlenül kapcsolatban álló magatartására, tevékenységére, vagy mulasztására vonatkozó panaszát szóban és írásban is közölheti a Szolgáltatóval. A szóbeli panaszt a Szolgáltató azonnal köteles megvizsgálni, és szükség szerint orvosolni. Ha az Ügyfél a panasz kezelésével nem ért egyet, a Szolgáltató a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul köteles jegyzőkönyvet felvenni, s annak egy másolati példányát az Ügyfélnek átadni. Ha a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a Szolgáltató a panaszról haladéktalanul köteles jegyzőkönyvet felvenni, és annak egy másolati példányát köteles az Ügyfélnek átadni, egyebekben pedig az írásbeli panaszra vonatkozó szabályok szerint köteles eljárni. Az írásbeli panaszt a Szolgáltató - törvény eltérő rendelkezése hiányában - harminc napon belül köteles írásban megválaszolni. A panaszt elutasító álláspontját a Szolgáltató indokolni köteles.

 7.1. Panaszügyintézés helye és módjai

 Az Ügyfél a termékkel vagy a Szolgáltató tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogásait az alábbi elérhetőségeken terjesztheti elő:
Név: Agromechanika Kkt.
Levelezési cím: 4481. Nyíregyháza-Sóstóhegy, Aranykalász sor 20.
Telefonszám: +36-42/475-228
Mobil: +36-30/6375-625
 
7.2. Egyéb jogérvényesítési lehetőségek
Amennyiben a Szolgáltató és az Ügyfél között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita a Szolgáltatóval való tárgyalások során nem rendeződik, további jogérvényesítési lehetőségek állnak az Ügyfél számára:

7.2.1. Békéltető testület.

A termékek minőségével, biztonságosságával és a termékfelelősségi szabályok alkalmazásával, valamint a szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos fogyasztói jogvita bíróságon kívüli, békés rendezése céljából az Ügyfél eljárást kezdeményezhet a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes békéltető testületnél, illetve fordulhat a Szolgáltató székhelye szerint illetékes szakmai kamara mellett működő békéltető testülethez.

Szolgáltatónak a békéltető testületi eljárásban együttműködési kötelezettsége van.

Békéltető Testületre vonatkozó szabályok alkalmazásában fogyasztónak minősül a külön törvény szerinti civil szervezet, egyház, társasház, lakásszövetkezet, mikro-, kis- és középvállalkozás is, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, vagy az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje

 Békéltető testület eljárásának kezdeményezése az alábbi testületeknél tehető meg:

Bács-Kiskun Megyei Békéltető Testület (Címe: 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4., Telefonszáma: (76) 501-525, (76) 501-500, Fax száma: (76) 501-538, E-mail cím: Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse. )

Baranya Megyei Békéltető Testület (Címe: 7625 Pécs, Majorossy Imre u. 36., Telefonszáma: (72) 507-154, Fax száma: (72) 507-152, E-mail cím: Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse. )

Békés Megyei Békéltető Testület (Címe: 5601 Békéscsaba, Penza ltp. 5., Telefonszáma: (66) 324-976, 446-354, 451-775, Fax száma: (66) 324-976, E-mail cím: Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse. )

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Békéltető Testület (Címe: 3525 Miskolc, Szentpáli u. 1., Telefonszáma: (46) 501-091, 501-870, Fax száma: (46) 501-099, E-mail cím: Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse. )

Budapesti Békéltető Testület (Címe: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99., Telefonszáma: (1) 488-2131, Fax száma: (1) 488-2186, E-mail cím: Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse. )

Csongrád Megyei Békéltető Testület (Címe: 8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 4-6., Telefonszáma: (22) 510-310, Fax száma: (22) 510-312, E-mail cím: Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse. )

Győr-Moson-Sopron Megyei Békéltető Testület (Címe: 9021 Győr, Szent István út 10/a., Telefonszáma: (96) 520-202; 520-217, Fax száma: (96) 520-218, E-mail cím: Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse. )

Hajdú-Bihar Megyei Békéltető Testület (Címe: 4025 Debrecen, Petőfi tér 10., Telefonszáma: (52) 500-749, Fax száma: (52) 500-720, E-mail cím: Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse. )

Heves Megyei Békéltető Testület (Címe: 3300 Eger, Faiskola út 15., Levelezési címe: 3301 Eger, Pf. 440., Telefonszáma: (36) 416-660/105 mellék, Fax száma: (36) 323-615, E-mail cím: Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse. )

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Békéltető Testület (Címe: 5000 Szolnok, Verseghy park 8., Telefonszáma: (56) 510-610, Fax száma: (56) 370-005, E-mail cím: Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse. )

Komárom-Esztergom Megyei Békéltető Testület (Címe: 2800 Tatabánya, Fő tér 36., Telefonszáma: (34) 513-010, Fax száma: (34) 316-259, E-mail cím: Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse. )

Nógrád Megyei Békéltető Testület (Címe: 3100 Salgótarján, Alkotmány út 9/a, Telefonszám: (32) 520-860, Fax száma: (32) 520-862, E-mail cím: Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse. )

Pest Megyei Békéltető Testület (Címe: 1119 Budapest, Etele út 59-61. 2. em. 240., Telefonszáma: (1)-269-0703, Fax száma: (1)-269-0703, E-mail cím: Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse. )

Somogy Megyei Békéltető Testület (Címe: 7400 Kaposvár, Anna utca 6., Telefonszáma: (82) 501-000, Fax száma: (82) 501-046, Email cím: Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse. )

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Békéltető Testület (Címe: 4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 2., Telefonszáma: (42) 311-544, (42) 420-180, Fax száma: (42) 311-750, E-mail cím: Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse. )

Tolna Megyei Békéltető Testület (Címe: 7100 Szekszárd, Arany J. u. 23-25., Telefonszáma: (74) 411-661, Fax száma: (74) 411-456, Email cím: Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse. )

 Vas Megyei Békéltető Testület (Címe: 9700 Szombathely, Honvéd tér 2., Telefonszáma: (94) 312-356, Fax száma: (94) 316-936, Email cím: Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse. )

 Veszprém Megyei Békéltető Testület (Cím: 8200 Veszprém, Radnóti tér 1., Telefonszáma: 88/429-008, vagy 88/814-111 (VKIK), Fax száma: 88/412-150 (VKIK fax száma), E-mail cím: Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse. )

 Zala Megyei Békéltető Testület (Címe: 8900 Zalaegerszeg, Petőfi utca 24., Telefonszáma: (92) 550-513, Fax száma: (92) 550-525, Email cím: Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse. )

 Online adásvételi szerződéssel összefüggő határon átnyúló fogyasztói jogvita esetén a fogyasztók az online vásárláshoz kapcsolódó, határon átnyúló jogvitáikat elektronikusan rendezni tudják a következő linken elérhető online platformon keresztül beadott elektronikus panasz útján (ODR platform):

 https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.home.show

 A fenti linken elérhető online platformon kell regisztrálni, és a kérelmet hiánytalanul ki kell tölteni, majd elektronikusan beküldeni a Békéltető Testület részére.

 Magyarországon a Budapesti Békéltető Testület (BBT) jogosult eljárni az online adásvételi vagy szolgáltatási szerződésekhez kapcsolódó határon átnyúló fogyasztó és kereskedő közötti jogvitákban.

 7.2.2. Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságoknál.

Amennyiben Ügyfél fogyasztói jogainak megsértését észleli, jogosult panasszal fordulni a lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz. A panasz elbírálását követően a hatóság dönt a fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról.

 7.2.3. Bírósági eljárás. Ügyfél jogosult a fogyasztói jogvitából származó követelésének bíróság előtti érvényesítésére polgári eljárás keretében a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint a Polgári Perrendtartásról szóló 1952. évi III. rendelkezései szerint.

  8. Egyebek

 8.1. A Weboldalon való vásárlás feltételezi az Ügyfél részéről az Internet technikai és műszaki korlátainak ismeretét és a technológiával együtt járó hibalehetőségek elfogadását.
 8.2. A Szolgáltató nem felelős semmilyen kárért, amely a Weboldalra való csatlakozás miatt következett be. Az Ügyfélt terheli a számítógépe, illetve az azon található adatok védelmének kötelezettsége.
 8.3. A Szolgáltató bármikor jogosult jelen ÁSZF feltételeit egyoldalúan módosítani. Az esetleges módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba, és nem érinti az érvényes megrendelés alapján már létrejött szerződéseket.
 8.4. A szerződő Felek mindent elkövetnek annak érdekében, hogy az esetleges vitás kérdéseiket tárgyalások útján rendezzék. Amennyiben tárgyalásos úton nem lehetséges a jogvita rendezésére, szerződő Felek értékhatártól függetlenül döntéshozatalra a Nyíregyházi Törvényszéket jelölik meg.

   Hatályos: 2017. január 01.-től 

Módosítva: 2020. július 17.

Módosítás: (2021. július 13. kedd, 09:14)

 
FacebookSatartlapGoogle bookmarkTwitter